детски дрехи Буболина Кидс

Политика за Защита на Лични Данни

Политика за поверителност на лични данни
Относно: използването на интернет страницата БуболинаКидс
В сила от 21.05.2018г

ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, “Маркони 79“ ООД, ЕИК 203093969, със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица 8890, ул. Княз Борис I 73, вх.Б, ап.2 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница БуболинаКидс се притежава от “Маркони 79“ ООД и се управлява от „Маркони 79“ ООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. БуболинаКидс се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Маркони 79 ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други), както и юридическо лице.
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. БуболинаКидс не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Маркони 79 ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на БуболинаКидс. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на БуболинаКидс.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Маркони 79 ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на БуболинаКидс и предоставяте информация на “Маркони 79“ ООД.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
1. При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; телефонен номер; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
3. Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката;
4. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
5. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас .
6. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби- имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
7. Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, „Маркони 79“ ООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за БуболинаКидс са:
1. Дейности по управление не електронния ни магазин:
1.1 Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на БуболинаКидс на основание сключването на договор;
1.2 Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;
2. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
2.1 Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
2.2 Маркетинг дейности на БуболинаКидс на основание дадено съгласие.
Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.
Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на БуболинаКидс
В допълнение Вашите данни се обработват от БуболинаКидс и за целите на:
1. Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на БуболинаКидс, на основание легитимния интерес;
2. Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. БуболинаКидс не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи Маркони 79 ООД може да разкрива определена лична информация пред трети лица – куриерски компании, в частност Еконт Експрес и Спиди АД, които ползва за да доставят поръчаната стока до клиента. Личната информация няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
За случаите, в които Маркони 79 ООД споделя информация за Вас с трети лица, има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Маркони 79 ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Маркони 79 ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
Всички служители на Маркони 79 ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата
й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които Маркони 79 ООД споделя информация за Вас с трети лица – куриерски компании, Маркони 79 ООД има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Маркони 79 ООД /БуболинаКидс/ , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
1. Да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата БуболинаКидс
2. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Маркони 79 ООД;
3. Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
4. Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
5. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
6. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на [email protected] или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Твърдица 8890, ул. Княз Борис I 73, вх.Б, ап.2, Маркони 79 ООД, За длъжностното лице за защита на данните.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията
възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на БуболинаКидс, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в електронен магазин БуболинаКидс , моля свържете се с нас по следните начини:
На имейл адрес: [email protected] . По пощата: гр. Твърдица 8890, ул. Княз Борис I 73, вх.Б, ап.2, „Маркони 79“ ООД за Длъжностното лице за поверителност на личните данни.

Пазарна Количка
Няма продукти в количката!
Продължи Пазаруването
0
Call Now Button